ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ขอแจ้งว่า ไม่มี ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อ 2.2.2 คือ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่อนุมัติรับรองโดยคุรุสภา

BOING HELPER

6 สิงหาคม 2021

BOING HELPER

22 กรกฎาคม 2021

อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19 มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้จัดโครงการอาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19 กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

BOING HELPER

22 กรกฎาคม 2021

โครงการมอบไข่ไก่และต้นกล้าฟ้าทะลายโจรเพื่อพี่น้อง ฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

รับไข่ไก่สดจากฟาร์ม และต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ติดต่อเรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โทรหาเรา : 036-510-982

BOING HELPER

21 กรกฎาคม 2021

BOING HELPER

21 กรกฎาคม 2021

BOING HELPER

15 กรกฎาคม 2021
1 2 3