ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 สิงหาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.

BOING HELPER

13 สิงหาคม 2021

BOING HELPER

15 กรกฎาคม 2021