นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดการฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดเป็นอาหารและเห็ดเป็นยา) โดยมีนายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธาน และมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับฟาร์มเห็ดครูพยงค์-อนันต์ จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562