คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งร่วมถวายเทียนพรรษา และพัฒนาวัดบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562