นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู คนงาน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี และทำบุญวันสงกรานต์ ณ บ้านบัวหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562