25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์ Nakamura และคณะนักเรียนแผนกวิชาเกษตร จากโรงเรียนคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมบึงบัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี