22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพรพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี