นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับ Qingdao Agricultural University ณ ห้องประชุมบึีงบัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562