นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตร กับ  Beijing Vocational College of Agriculture ณ ห้องประชุมบ้านบัวหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562