22 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพล  ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันดอกไม้บาน เทศกาลแห่งความรัก" โดย นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี