ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562 ของจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางสาววารุณีย์ บุญคงรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีในนามของคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านเจ้าหน้าที่ลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสิงห์บุรีและลูกเสือชาวบ้านรวมจำนวน ทั้งสิ้น 2,150 คน