นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จัดตั้งศูนย์ Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2563 จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็ก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และการอบรมการทำไม้กวดจากขวดพลาสติก เป็นต้น