นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ที่ 2 โดยมีนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยมีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิด และได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็ก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และ การฝึกอบรมการใช้เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง เป็นต้น