วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่เดินทางมาส่ง นายเทียน รั้งกลาง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และเลี้ยงส่ง นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

การตรวจหน่วยดีเด่น อกท. หน่วยทุ่งสิงห์

27-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายเทียน  รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาแล...

Read more

งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เทียน รั้งกลาง และเลี้งส่ง ผอ.จักรภพ มงคลสวัสดิ์

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึ...

Read more

ผอ.เข้าพบผู้ว่า ศึกษาธิการ ผอ.สำนักงาน สกสค.

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเทียน  รั้งกลาง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  เข้าพบ นายชำนาญวิทย์  เตรัตน...

Read more

นายเทียน รั้งกลาง รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ผ้อำนวยการ

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563   นายเทียน  รั้งกลาง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เข้ารายงานตัว ณ วิทยาลัย...

Read more

Fix it Center ปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.ม่วงหมู่

29-10-2563 Admin - avatar Admin

นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จัดตั้งศูนย์ Fix it Center ประจำปีงบป...

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

12-03-2563 Admin - avatar Admin

     วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่ว...

Read more

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 อกท.หน่วยทุ่งสิงห์

12-03-2563 Admin - avatar Admin

   วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:09 นาที  นางสาวอิงค์สุมญชุ์  พวงสมบัติ  รองผู้อำนวยการ...

Read more

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

14-07-2562 Admin - avatar Admin

            คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกันตักบาตร...

Read more

สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

02-07-2562 Admin - avatar Admin

            ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ ...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562 ศูนย์ที่ 2

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปี...

Read more

ประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 1/2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

             นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางก...

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตร กับ Beijing Vocational College of Agriculture

13-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

การฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ

07-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดการฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห...

Read more

ค่ายข้าวอัจฉริยะ

03-05-2562 Admin - avatar Admin

            นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประานเปิดการฝึกอบรมค่ายข...

Read more

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับ Qingdao Agricultural University

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาการปลูกและสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู คนงาน และนัก...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562

15-03-2562 Admin - avatar Admin

            นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4...

Read more

Tianjin Institute of Agriculture China

01-03-2562 Admin - avatar Admin

             28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

นักเรียนแผนกเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

26-02-2562 Admin - avatar Admin

             25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

วันดอกไม้บาน เทศกาลแห่งความรัก

25-02-2562 Admin - avatar Admin

             22 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพล  ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันดอ...

Read more
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. เอกสารดาวน์โหลด
  3. ภาพกิจกรรม

การตรวจหน่วยดีเด่น อกท. หน่วยทุ่งสิงห์

27-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายเทียน  รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาแล...

Read more

งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เทียน รั้งกลาง และเลี้งส่ง ผอ.จักรภพ มงคลสวัสดิ์

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึ...

Read more

ผอ.เข้าพบผู้ว่า ศึกษาธิการ ผอ.สำนักงาน สกสค.

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเทียน  รั้งกลาง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  เข้าพบ นายชำนาญวิทย์  เตรัตน...

Read more

นายเทียน รั้งกลาง รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ผ้อำนวยการ

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563   นายเทียน  รั้งกลาง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เข้ารายงานตัว ณ วิทยาลัย...

Read more

Fix it Center ปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.ม่วงหมู่

29-10-2563 Admin - avatar Admin

นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จัดตั้งศูนย์ Fix it Center ประจำปีงบป...

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

12-03-2563 Admin - avatar Admin

     วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่ว...

Read more

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 อกท.หน่วยทุ่งสิงห์

12-03-2563 Admin - avatar Admin

   วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:09 นาที  นางสาวอิงค์สุมญชุ์  พวงสมบัติ  รองผู้อำนวยการ...

Read more

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

14-07-2562 Admin - avatar Admin

            คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกันตักบาตร...

Read more

สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

02-07-2562 Admin - avatar Admin

            ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ ...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562 ศูนย์ที่ 2

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปี...

Read more

ประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 1/2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

             นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางก...

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตร กับ Beijing Vocational College of Agriculture

13-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

การฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ

07-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดการฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห...

Read more

ค่ายข้าวอัจฉริยะ

03-05-2562 Admin - avatar Admin

            นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประานเปิดการฝึกอบรมค่ายข...

Read more

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับ Qingdao Agricultural University

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาการปลูกและสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู คนงาน และนัก...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562

15-03-2562 Admin - avatar Admin

            นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4...

Read more

Tianjin Institute of Agriculture China

01-03-2562 Admin - avatar Admin

             28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

นักเรียนแผนกเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

26-02-2562 Admin - avatar Admin

             25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

วันดอกไม้บาน เทศกาลแห่งความรัก

25-02-2562 Admin - avatar Admin

             22 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพล  ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันดอ...

Read more